Visionsplan for Stouby – revideret 30. august 2017

Visionsplanen er revideret 30. august 2017 efter bemærkninger i forbindelse med vort seneste borgermøde d. 20. juni 2017.

Planen ligger her på siden til gennemsyn, og eventuelle bemærkninger skal være os i hænde inden for 3 uger.
Det vil sige senest 20. september 2017.

Udviklingsplanen blev oprindeligt udfærdiget i 2008 efter en borgerinddragelse, men en del af ønskerne er blev hurtigt realiseret, hvorfor der var behov for at udfærdige en ny plan. Stouby og Omegns Lokalråd afholdt en visionsaften i Stouby Multihus den 24. november 2016, hvor medarbejdere fra Hedensted Kommune var til stede sammen med fremmødte borgere. Borgerne blev opfordret til at drøfte værdier og ønsker til byens udvikling.