“Stouby-et godt sted at bo”

“Stouby – et godt sted at bo” står der i lokalrådets logo, og vi føler vel alle i Stouby, at det går rigtig godt i vort lokalsamfund. Vi har mange aktive borgere, der er engagerede i vore foreninger, stor aktivitet i vort multihus, en skole, der er næsten færdigrenoveret og hvor den sidste del af renoveringen foretages i år 2013. Desuden fik vi for år tilbage mulighed for at etablere storparceller i tilknytning til byen, og private investorer står nu igen klar til at udstykke attraktive byggegrunde.

Vi har et godt sammenhold i by og opland og til næste år afholder vi vort halfestarrangement nr.25. Knap nok er èt projekt afsluttet, før det næste er på vej, og her kan jeg kan blot nævne projekter i støbeskeen som “havkajak-projektet”ved Rosenvold og udearealerne ved Stouby Skole og Multihuset.

Den 2. februar indkalder oldermanden sognets mænd til kjørmesfest, hvor lokale forhold drøftes, og byens situation giver ikke længere anledning til de store kampråb. Men her er det så, at vi ikke må læne os tilbage og tænke “det går jo rigtig godt – det hele kommer af sig selv”. Det er meget vigtigt, at vi til stadighed bakker op om det vi har, for hver gang vi mister noget, kommer det sandsynligvis aldrig tilbage. Vi skal bakke op om vore lokale handlende, købmand, frisør, blomsterhandler m.v. og andre lokale erhvervsdrivende. Disse forhold er med til at gøre det attraktivt at bosætte sig i Stouby og huspriserne holdes på et attraktivt niveau.

Udover befolkningens sammensætning er købmand og skole de vigtigste elementer i en landsbys udvikling. Dette gælder selvfølgelig også for Stouby, og vi er så heldige, at vi nu har en nyrenoveret skole. Den økonomiske situation bevirker dog, at udviklingen i landsbyerne er under pres, idet boligbyggeriet er delvis gået i stå. Derfor oplever vi i øjeblikket et faldende børnetal i landsbyernes skoler, og byer som Daugård, Barrit, Rårup og Stouby skeler lidt til hinanden, for alle vil kæmpe for atbevare netopderes skole. Lokalt kan jeg kun opfordre til, at alle børn/forældre har Stouby Skole som førstevalg, når der skal vælges skole. Skolen har behov for, at alle potentielle børn, der er i skoledistriktet, vælger Stouby Skole for at sikre rimelige elevtal. Eventuelle tilflyttere er i dag meget opmærksomme på de lokale forhold som skole, indkøbsmuligheder, multihus, natur, drikkevandskvalitet m.v. Mangler bare et af disse elementer, kan det være årsagen til,at Stouby fravælges.

stouby lokalarkiv billede

Nu står Hedensted Kommune så for at skulle revidere kommuneplanen for perioden 2013 – 2025. En kommuneplan er gældende for 12 år, men revideres hvert 4. år. Det er vigtigt,at man som landsby, lokalråd og borger forholder sig til kommuneplanen, når den er i høring. Her er for eksempelanført status for de enkelte landsbyer og deres muligheder for udvikling, og her tænker jeg blandt andet på arealer, der er udlagt til fremtidige byggegrunde. Eksempelvis tildeler Naturstyrelsen i Århus,Hedensted Kommune ca. 1.200 byggegrunde, der så skal fordeles mellem de enkelte byer og landsbyer over en 12 årig periode. Eller med andre ord, udlæg til byggegrunde er ikke bare noget man får – det er noget, man skal kæmpe for.

Markedsføring af Stouby er en fælles sag for os alle, og det er vigtigt at fortælle de gode historier. Som eksempel kan jeg nævne skoleeleverne fra Stouby Skole, der nu tager på tur til Norge med forældredeltagelse. Det kan man da kalde opbakning og et godt signal til omverdenen. Stouby år 2025: Hvis man ser ca. 20 år tilbage i de gamle kommuneplaner, havde man dengang en forventning om, at der ville være ca. 1.500 borgere i Stouby/Hornum Sogn i år 2010. I stedet nærmer vi os nu 1.800 borgere, så mon ikke, at vi ved fælles hjælp og lokale ildsjæle,kan holde liv i vort gamle sogn.

Ole Lyse.

Om kommuneplan 13:

Ideer, forslag eller bemærkninger til revision af kommuneplanen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 14. september 2012. folder om kommuneplan 13