Stouby og omegns lokalråd

Vedtægter for Stouby og Omegns Lokalråd (senest ændret 23/4 2019)

Stouby og Omegns Lokalråd vil gerne have dig som medlem!

Se referater fra vores møder!

Her kan du se, hvem der er i bestyrelsen

Lokalrådet er bl.a. med til at

  • Understøtte andre lokale aktiviteter
  • Sikre udstykning af byggegrunde
  • Bakke op om skolebestyrelsen
  • Sikre, at vi fortsat har børnehave & dagpleje
  • Sikre samarbejdet imellem byens foreninger
  • Sikre lokalarkivets eksistens
  • Sikre byens infrastruktur og udvikling
  • Drive fælles hjemmeside for Stouby.nu

 

Har du lyst til at få indflydelse på hvad der sker i din egen by, at støtte de lokale initiativer og være med til at sikre, at Stouby fortsat er et godt sted at bo?

Lokalt

Støt Stouby og Omegns Lokalråd!

Det gør du ved at indbetale et kontingent på 100 kroner pr. husstand pr. år (50 kroner pr. husstand pr. år for pensionister).

Kontingentet kan betales ved at overføre beløbet via MobilePay box51253 eller til vores konto 7030-0001602101 

Endvidere er der mulighed for at lægge beløbet med navn og adresse i Ole Lyses postkasse. Han er formand i lokalrådet og bor på Aksel Nielsens Vej nr. 1.

Efterfølgende udsteder vi en kvittering, hvis du har brug for det. Lokalrådet har brug for jeres støtte, idet vi løbende har behov for indtægter til at dække udgifterne til vore mange initiativer, ligesom vi skal sikre Stouby Lokalarkivs eksistens.

Tak for jeres støtte!
Send os en mail:
Mail til Lokalrådet: stoubylokalraad@gmail.com
CVR-nummer til Lokalrådet: 3300 1681.

Link til Landdistrikternes Fællesråd: http://landdistrikterne.dk/