Stouby og Omegns Lokalråd har fået tilskud på næsten kr. 200.000 fra Friluftsrådet og Hedensted Kommunens lokale Udviklingspulje til ”Salatfadet” – en traktortrukket persontransportvogn til 26 personer og 2 – 3 kørestole. Salatfadet blev indviet tirsdag den 28. maj 2019, hvor Stouby Skoles 3. klasse var med.
Indvielsen blev foretaget af borgmester Kasper Glyngø.
3. klasse på Stouby Skole er meget aktive på naturfagsområdet, og turen gik ned i skoven, hvor børnene indsamlede materialer, der benyttes til at bygge insekthoteller m.v. Det er også led i den proces, der skal kvalificere Stouby Skole til at blive en ”Grøn Skole” med grønt flag under Friluftsrådet.

“Salatfadet” giver mulighed for ture til skoleelever, lokale borgere, turister, handicappede og gangbesværede, der ikke selv kan komme ud i naturen.

”Stouby-Vejlefjord” er et særskilt turistområde, og vore turistaktører har længe efterspurgt guidede ture – der nu kan foretages i ”Salatfadet”.

Lignende køretøjer kendes mest fra småøerne, men vi tror på, at initiativet kan give inspiration for andre landsbysamfund.

”Salatfadet” kan lånes ud til andre lokalråd.

Jeg står gerne til rådighed for yderligere oplysninger.
Ole Flemming Lyse, formand for Stouby og Omegns Lokalråd, tlf.: 20615500.