Lokalrådet har gennem flere år hjemsøgt midler fra fonde m.v., og det er blevet til næsten 10. millioner til lokale formål.

Men vi kan ikke søge midler hjem til den daglige drift. Midlerne til den daglige drift får vi fra Sommerfesten, Halfesten og bidrag fra borgerne.
Vi skal bruge midler til afholdelse af møder, vedligeholdelse af flagalle, drift af hjemmeside, køb af juletræ m.v. ligesom det direkte er nævnt i vores formålserklæring, at vi skal sikre driften af lokalarkivet.

Vi har en god kassebeholdning, men vi mangler årligt nogle få tusinde kroner for at det løber rundt.
Derfor opfordrer vi til, at I hvert år indbetaler et bidrag til lokalrådet – kr. 100,- pr. husstand og kr. 50,- for pensionister.
Beløb kan overføres til vores konto i Sydbank 7030 1602101 eller via MobilePay: box51253 .