Hvornår:
23/04/2019 kl. 19:00 – 21:00
2019-04-23T19:00:00+02:00
2019-04-23T21:00:00+02:00
Hvor:
Stouby Multihus
Idrætsvej
7140 Stouby
Danmark
Pris:
20

Søren Vadstrup

Stouby og Omegns Lokalråd afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 23. april 2019 kl. 1900 i Stouby Multihus.

Efter generalforsamlingen er der foredrag med Søren Vadstrup, der fortæller om landsbyer og deres udvikling. Og naturligvis vil komme ind på landsbyen Stouby:

 • Analyse og værdisætning for landsbyer
 • Hvad er værd at bevare, og hvorfor?
 • Hvordan kan det være god forretning at bevare kulturarv og identitet?

Søren Vadstrup er lektor og arkitekt m.a.a. på Det kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Derefter generalforsamling i lokalrådet. Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning v. formanden
 3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forslag til vedtægtsændring. Foreningen tegnes fremover af formanden, næstformanden og kassereren
 7. Orientering om nyt logo
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Linda Peitersen og Rasmus Hedelund – begge modtager genvalg
 9. Valg af 2 suppleanter: På valg er Thomas Kaehne Ghiladi – modtager genvalg. Vakant
 10. Valg af 2 revisorer: På valg er Mogens Dam og Hans Jørn Sørensen – begge modtager genvalg
 11. Eventuelt.

Udpegede medlemmer i bestyrelsen er:

 • Anders Udbye Pedersen – udpeget af Stouby Skole
 • Lis Høgh – udpeget som Hornums repræsentant
 • Mogens Dam – udpeget af Stouby Lokalarkiv.

På valg til bestyrelsen i 2020 er:
Helene Fruelund, Kristian Bandholm og Ole Flemming Lyse.

/bestyrelsen.

Entré kr. 20. Enten kontant eller MobilePay på nummer: 49456

Efter generalforsamlingen er Lokalrådet vært ved lidt at spise og drikke.

Vel mødt!