Tak til alle jer, der har støttet projektet!

Pressemeddelelse fra 14. september 2016:

Træskohage Fyr overlever.

Netop som det så allermørkest ud fik vi besked fra “Underværker” om, at vi modtager kr. 370.000,- til restaurering af Træskohage Fyr. Det var en rigtig god nyhed, og med et tilsvarende beløb fra Hedensted Kommunes landdistriktspulje er det nødvendige beløb til restaureringen af fyret nu sikret.

Træskohage Fyr er oprindeligt opført af Vejle Havn i 1904, men blev overdraget til Naturstyrelsen i 1982, da fyret blev taget ud af drift. Fyret er et yndet udflugtsmål for lokale borgere, friluftsfolk, lystfiskere og gæster på hotel Vejlefjord, der er beliggende ca. 500 fra fyret. Derudover er fyret også et pejlemærke for sejlerne på Vejle Fjord.

Lokal opbakning sikrer ’Det hvide Fyr’
Sagen startede med, at vi kunne konstatere, at Træskohage Fyr ikke blev vedligeholdt. Fyret er oprindeligt kendt som ”Det hvide Fyr”, men det blev mere og mere gråt og kedeligt. Efter en dialog med Naturstyrelsen blev der indgået en aftale, således at Stouby og Omegns Lokalråd lejede fyret af Naturstyrelsen. Det var herefter lokalrådets opgave at indsamle midler til at istandsætte fyret. Vi fornemmede straks, at der var meget stor lokal interesse og opbakning til at bevare fyret, og vi godkendte en lejeaftale.

Vi tog kontakt til Hedensted Kommune, der også ønsker at bevare fyret. Vi fik tilsagn om kr. 367.000,- til restaureringen, der beløber sig til i alt ca. kr. 740.000,-.

Nu går restaureringen i gang
Vi glæder os til at komme i gang med restaureringen, og vi forventer at gå i gang hen på foråret 2017, således at fyret kan stå istandsat hen over sommeren.

Når fyret er restaureret, vil der året rundt være fri adgang til platformen i 6 meters højde. Der er rigtig mange forskellige fugle i området, og ud over udsigtstårn, vil fyret også kunne benyttes som fugletårn.
Det har været en rigtig spændende proces at ansøge via Underværker, og vores lokalbefolkning har hele tiden fulgt projektet og har støttet med ”likes”. Vi er stolte over, at en mindre landsby med opland sikrede over 800 ”likes”.

Vi vil endnu engang sige ”underværker” tak for doneringen, og vi er rigtig glade for at finansieringen nu er på plads.

Ole Flemming Lyse, Formand for Stouby og Omegns Lokalråd
20 61 55 00